• Warsztaty psychoedukacyjne

    20140514_095733 — kopia12.I. 2015 g.18.00 Zapraszamy słuchaczy naszego Studia na warsztaty psychologiczne. Uczestnicy Acting Studio odbędą zajęcia z psychologiem. Dzięki nim uzyskają narzędzia do budowania postaci pod kątem psychologicznym, co uwiarygodni ich role na scenie i da solidny fundament kreowanym postaciom.

    Warsztaty rozwojowe prowadzone będą przez psycholog Barbarę Szymańską, która w swojej pracy korzysta z metod psychologii zorientowanej na proces.