• Pakiet aktor

    Zajęcia teatralne grupowe raz w tyg + 2 spotkania indywidualne w miesiącu,  a w nich dodatkowo:

    – Interpretacja tekstu na poziomie początkującym i stopniowo zwiększanie świadomości oraz poziomu zaawansowania w miarę zdobywania zdolności w tym zakresie
    – interpretacja monologu, piosenki, wiersza na fragmentach utworów literackich wybranych przez siebie / podanych przez prowadzącego / na konkretnych utworach do egzaminów wstępnych na uczelnie.