• Pakiet podstawowy

  Zajęcia teatralne grupowe raz w tygodniu:

  – Zgłębianie wiedzy psychofizycznej na podstawie ćwiczeń usprawniających.
  – Poruszanie zagadnienia wyobraźni i rozwój tej umiejętności na poszczególnych zajęciach praktycznych.
  – ćwiczenia na kontakt interpersonalny, dzięki którym uświadamiamy sobie obecność partnera na scenie
  – Rozwój czynników niezbędnych w zdobywaniu techniki zawodowej, takich jak: improwizacja, wrażliwość przestrzenna, świadomość ciała, rozwój emocjonalny
  – elementarne zadania aktorskie
  – praca nad rolą