• Pakiet podstawowy

    Zajęcia teatralne grupowe raz w tygodniu:

    – Zgłębianie wiedzy psychofizycznej na podstawie ćwiczeń usprawniających.
    – Poruszanie zagadnienia wyobraźni i rozwój tej umiejętności na poszczególnych zajęciach praktycznych.
    – ćwiczenia na kontakt interpersonalny, dzięki którym uświadamiamy sobie obecność partnera na scenie
    – Rozwój czynników niezbędnych w zdobywaniu techniki zawodowej, takich jak: improwizacja, wrażliwość przestrzenna, świadomość ciała, rozwój emocjonalny
    – elementarne zadania aktorskie
    – praca nad rolą