• Konsultacje indywidualne

    Spotkanie godzinne z trenerem.

    Praca dostosowana do potrzeb uczestnika w zakresie: dykcji, impostacji, emisji głosu, interpretacji tekstu zależnie od tematu pracy