• Zajrzyj w siebie i doceń własne możliwości

  Celem warsztatów jest usprawnienie motoryki narządów mowy, elastyczności umysłowej w kontaktach zawodowych, otwarcie uczestnika na zdobywanie wiedzy o sobie samym, wzmożenie czujności na obecność partnerów w pracy, umiejętność współpracy z innymi i nacisk na pozytywny kontakt interpersonalny, zdobycie świadomości ciała tak ważnego w autoprezentacji. Wzmacnianie roli lidera i integrowanie grupy. Podczas zajęć stosowane są metody pracy z powodzeniem wykorzystywane przez zawodowych aktorów.

  Warsztaty obejmują trening m.in. prezencji scenicznej, trafnego interpretowania komunikatów, przenoszenia emocji poprzez mówienie.
  KORZYŚCI?
  Podczas intensywnych warsztatów uczestnicy będą rozwijać:
  – podejmowanie się roli lidera – wiodącej osoby w zespole, przejmowanie kontroli społecznej;
  – pewność siebie w relacjach z innymi;
  – uświadamianie sobie obecności i roli osób w najbliższym otoczeniu;
  – świadome wyrażanie emocji oraz rozumienie, jak wpływają one na działania innych;
  – wyobraźnię artystyczną oraz społeczną;
  – wrażliwość przestrzenną;
  – świadomość ciała, ekspresję oraz kreowanie wizerunku;
  – budowanie przekazów pozwalających na skuteczne wywieranie wpływu.