• Konsultacje indywidualne

    Indywidualny warsztat aktorski z trenerem.

    Praca dostosowana do potrzeb uczestnika w zakresie:

    dykcji, impostacji, emisji głosu, interpretacji tekstu (piosenki, monologu, wiersza, prozy),  pracy nad rolą i samoświadomości zawodowej, jak również przygotowania do egzaminów wstępnych na uczelnie aktorskie i wokalno- aktorskie.